Material till den första fokusträffen, 21/5, 2018, Stockholm

Uppdaterat: 3 juni 2021

Diskussionsmaterial till nätverkets första fokusträff kan ses nedan.

I två grupper diskuterades dels "Hur skapas en god säkerhetskultur i det dagliga arbetet?" och dels "Beteendebaserad säkerhet".

Materialet kan med fördel användas för att inom varje medlemsorganisation vidare diskutera dessa frågor.

Materialet för beteendebaserad säkerhet kan nås HÄR.

Materialet för att skapa en god säkerhetskultur i vardagen kan nås HÄR.