Material kopplat till föreningsstämma 2018

Uppdaterat: 3 juni 2021

Här delges diverse material kopplat till föreningsstämman som gick av stapeln 2018-05-21, Stockholm.

Förslag till beslutsunderlag

Årsredovisning verksamhetsåret 2017

Röstlängd

Protokoll