SÄKU har ny hemsida!

Uppdaterat: 3 juni 2021

Säkerhetskulturnätverket har fått en alldeles ny hemsida!

Hemsidan har minst samma funktionalitet som den tidigare, fast med lite fler utvecklingsmöjligheter och i en snyggare design. Allt historiskt material som medlemmar kan nå har förts över till denna sida.

För att nå det medlemskopplade materialet skapar ni själva en egen användare genom att klicka på "Logga in", längst uppe på hemsidan.

Om det är något du undrar över, eller har förbättringsförslag, är ni hemskt välkomna att kontakta sekretariatet. Välkomna! Adresserna som tar dig till hemsidan är www.säku.se och www.säkerhetskultur.se.