Fem enkla frågor förutsäger risken för olyckor

Danska forskare har i ny forskning visat att beroende på hur man besvarar fem frågor om säkerhetsklimatet/kulturen inom en organisation så kan man få en bra bild på hur risken för olyckor inom organisationen ser ut.

Forskningen utgår från NOSACQ-50-enkäten och de fem frågor som forskarna menar är särskilt avgörande är följande:

1. Jag får de instruktioner och den vägledning jag behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. 2. Ledningen uppmuntrar medarbetarna att arbeta säkert även i perioder när schemat är pressat. 3. Ledningen involverar medarbetarna i beslut som rör säkerheten. 4. Vi hjälper varandra att jobba säkert även under stressiga perioder. 5. Vi anser att ambitionen att minska antalet olyckor genomsyrar det dagliga arbetet.

Artikeln på danska hittar ni HÄR. Artikeln på svenska hittar ni HÄR.