Fem enkla frågor förutsäger risken för olyckor

Danska forskare har i ny forskning visat att beroende på hur man besvarar fem frågor om säkerhetsklimatet/kulturen inom en organisation så kan man få en bra bild på hur risken för olyckor inom organisationen ser ut.

Forskningen utgår från NOSACQ-50-enkäten och de fem frågor som forskarna menar är särskilt avgörande är följande:

1. Jag får de instruktioner och den vägledning jag behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. 2. Ledningen uppmuntrar medarbetarna att arbeta säkert även i perioder när schemat är pressat. 3. Ledningen involverar medarbetarna i beslut som rör säkerheten. 4. Vi hjälper varandra att jobba säkert även under stressiga perioder. 5. Vi anser att ambitionen att minska antalet olyckor genomsyrar det dagliga arbetet.

Artikeln på danska hittar ni HÄR. Artikeln på svenska hittar ni HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle