Material inför föreningsstämma 2018

Uppdaterat: 3 juni 2021

Här delges diverse material kopplat till föreningsstämman 2018-05-21.

Förslag till beslutsunderlag

Årsredovisning, verksamhetsåret 2017