Rekommendationer vid införande av program för visselblåsning

Uppdaterat: 3 juni 2021

Att låta medarbetare inkomma med kritiska synpunkter om arbetsplatsen utan att personen ifråga riskerar att få repressalier är en viktig kugge i en organisations säkerhetskulturarbete. OHSAs (Occupational Safety and Health Administration), dvs. USAs motsvarighet till Arbetsmiljöverket, har tagit fram ett antal rekommendationer vid införande av visselblåsningsfunktioner. Ni finner dem HÄR.