Rekommendationer vid införande av program för visselblåsning

Att låta medarbetare inkomma med kritiska synpunkter om arbetsplatsen utan att personen ifråga riskerar att få repressalier är en viktig kugge i en organisations säkerhetskulturarbete. OHSAs (Occupational Safety and Health Administration), dvs. USAs motsvarighet till Arbetsmiljöverket, har tagit fram ett antal rekommendationer vid införande av visselblåsningsfunktioner. Ni finner dem HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle