Rekommendationer vid införande av program för visselblåsning

Att låta medarbetare inkomma med kritiska synpunkter om arbetsplatsen utan att personen ifråga riskerar att få repressalier är en viktig kugge i en organisations säkerhetskulturarbete. OHSAs (Occupational Safety and Health Administration), dvs. USAs motsvarighet till Arbetsmiljöverket, har tagit fram ett antal rekommendationer vid införande av visselblåsningsfunktioner. Ni finner dem HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle