Riktlinjer från OHSA vid införande av arbetsmiljöprogram

OHSA (Occupational Safety and Health Administration, USAs "Arbetsmiljöverk") har tagit fram ett antal rekommendationer vid införandet och utvecklingen av ett arbetsmiljöprogram i en organisation. Rekommendationerna utgår från följande kärnområden:

  • Ledarskap

  • Medarbetares deltagande

  • Riskidentifiering och -bedömning

  • Riskhantering och -kontroll

  • Utbildning och träning

  • Utvärdering och utveckling av arbetsmiljöprogrammet

  • Kommunikation och koordinering med inhyrd personal, entreprenörer osv.

OHSA har en dedikerad hemsida som dyker ned i de ovannämnda punkterna. På sidan finns även ett antal verktyg finns samt ytterligare information. Ni hittar sidan HÄR. Rekommendationerna finns sammanfattade i två rapporter, en mer allmänt hållen (riktar sig till alla branscher) samt en mer kopplad till konstruktion/anläggning. Den mer allmänt hållna finner ni HÄR. Den för konstruktion/anläggning finner ni HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle