Riktlinjer från OHSA vid införande av arbetsmiljöprogram

Uppdaterat: 3 juni 2021

OHSA (Occupational Safety and Health Administration, USAs "Arbetsmiljöverk") har tagit fram ett antal rekommendationer vid införandet och utvecklingen av ett arbetsmiljöprogram i en organisation. Rekommendationerna utgår från följande kärnområden:

  • Ledarskap

  • Medarbetares deltagande

  • Riskidentifiering och -bedömning

  • Riskhantering och -kontroll

  • Utbildning och träning

  • Utvärdering och utveckling av arbetsmiljöprogrammet

  • Kommunikation och koordinering med inhyrd personal, entreprenörer osv.

OHSA har en dedikerad hemsida som dyker ned i de ovannämnda punkterna. På sidan finns även ett antal verktyg finns samt ytterligare information. Ni hittar sidan HÄR. Rekommendationerna finns sammanfattade i två rapporter, en mer allmänt hållen (riktar sig till alla branscher) samt en mer kopplad till konstruktion/anläggning. Den mer allmänt hållna finner ni HÄR. Den för konstruktion/anläggning finner ni HÄR.