Arbetsmiljö på hjärnans villkor, Stockholm, 7/11, 2017

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Varför fungerar hjärnan sämre under social stress, tävling eller större förändringar? När levererar hjärnan som bäst? Hur kan vi optimera omständigheterna för att öka förutsättningarna för att sinnestillstånd som resulterar i säkert beteende, flow och kreativitet ska infinna sig även i tuffa tider? Hösten 2016 besökte Marie Ryd Säkerhetskulturnätverket i Göteborg och höll ett mycket uppskattat seminarium om arbetsmiljö på hjärnans villkor. Seminariet utgick från kunskaper om hjärnans principer när det kommer till beslutsfattande, återhämtningsförmåga, fokus och kanske det viktigaste av allt – närvaro. Med denna grund fick deltagarna möjlighet att reflektera och resonera kring tillämpningar för egen, kollegors och organisationens arbetsmiljö. Hösten 2017 genomfördes ett liknande seminarium i Stockholm. Marie fördjupade sig lite mer i hur kunskapen kan implementeras med utgångspunkt i den sociala hjärnan och vad det får för effekter på arbetsmiljön.

Marie Ryd, dr in medical sciences, har en bakgrund som forskare och vetenskapsjournalist, men arbetar numera enbart med att sprida nya forskningsrön om hjärnan med inriktning på kognitiv och social neurovetenskap. Hon är en av grundarna till företaget Missing Link som arbetar med att omsätta denna kunskap i organisationer, bla genom olika program för ledarskaps- och självledarskapsutveckling där arbetsmiljö är en av grundbultarna.

Material

Maries presentation visades inte som en ordinär Powerpoint utan som en mer interaktiv brainmap i ett särskilt program. För att bäst kunna delge medlemmarna informationen i presentationen har Marie tagit screenshots av de huvudsakliga delarna. Bilderna är enormt stora och vi har blivit tvingade att komprimera dem. Bäst upplösning finns i den svart-vita filen.

Maries presentationsmaterial i svartvitt (bäst upplösning) kan ses HÄR.

Maries presentationsmaterial i färg (dålig upplösning) kan ses HÄR.

Erbjudande om vidare utbildning inom Health & NeuroSafety

Som en bonus erbjuds Säkerhetskulturnätverkets medlemmar att till rabatterat pris utbilda en företagsintern pilotgrupp (10-16 deltagare) inom området Health & NeuroSafety. Programmet heter ”MindVIEW: Health & NeuroSafety” och stödjer organisationer i att ta fram arbetssätt som utgår från hur hjärnan och kroppen fungerar. Programmet skapar hållbar samsyn bland medarbetare och en medvetenhet om vilka inre och yttre risker som finns för stunden och i längden och hur dessa kan undvikas. Sista datum för intresseanmälan är 15/12. Två gruppstarter sker i mars 2018. Först till kvarn. HÄR kan ni läsa mer om programmet och upplägget, inklusive datum för de olika träffarna/modulerna för den först anmälda pilotgruppen. Intresse för ovan erbjudande delges marie.ryd@missinglinks.se senast den 15 december.

Pris

Medlemmar i SÄKU: 17 500 SEK ex moms

Övriga: 24 500 SEK ex moms