Om AstraZeneca Göteborgs arbete med att skapa en optimal arbetsmiljö, Göteborg, 29/9, 2017

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Säkerhetskulturnätverket bjöd in AstraZeneca att berätta som sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. AstraZeneca har bland annat jobbat med en systematisk forskningsbaserad metodik, via ett web-verktyg, som visat sig ge mycket goda resultat på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

I seminariet fick man chansen att

lära av ett större företags praktiska verktyg och metoder som används med syfte att optimera arbetsmiljön, så att den stödjer hälsa och prestation. Låt er ta del av de förutsättningarna som AstraZeneca försöker skapa för en bra organisations- och arbetsmiljö. Under seminariet fick man som deltagare bland annat veta mer om nedanstående punkter:

  • Så arbetar AstraZeneca Göteborg med "hjälp till självhjälp" för individen

  • Hur SHE (Safety, Health & Environment) åstadkommer relevant stöd till ledning och medarbetare för bättre arbetsmiljö och prestation

  • Så mäter och följer AstraZeneca upp variabler som t.ex effektivitet, stress, arbetsbelastning och arbetsglädje i en organisation över tid för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö

  • AstraZenecas olika metoder för att följa upp verksamhetens handlingsplaner

  • De goda effekterna av AstraZenecas systematiska arbetsmiljöarbete

Seminariet leddes av Göran Hedkvist, SHE, Health Promoter, AstraZeneca. I Görans arbetsuppgifter ingår att driva ett långsiktigt och hållbart hälsopromotivt arbete. Göran har gedigen och lång arbetslivserfarenhet som konsult, ledare och eldsjäl inom Hälsa och Arbetsmiljö. Han har arbetat drygt 10 år på SHE (Safety, Health & Environment)-avdelningen inom AstraZeneca.

Material

En inspelning av webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

OBS: Tyvärr lider webbinspelningen av starkt hackande ljud och osynk mellan bild/ljud på grund av ett nu åtgärdat problem kopplat till störning av WIFI för sändningsutrustningen.

Görans presentationsmaterial kan ses HÄR.

Länk till den video som visas i början kan ses HÄR.