Inbjudan till att ge förslag till SIS-Remiss 15591 "Ledningssystem för arbetsmiljö"

Den 30/3 ordnade vi ett arrangemang i Göteborg som handlade om när OHSAS 18 001 blir ISO 45 001 (dvs. standard för ledningssystem avseende arbetsmiljö). Presentationsmaterial och inspelning av webbsändningen finns att se på medlemsdelen av vår hemsida. Som Anna Gruffman, ordförande i den svenska arbetsgruppen för ISO 45001, nämnde på arrangemanget så är jobbet med den nya ISO-standarden inte riktigt klart än.

I denna vecka har dock remissförslaget på ISO 45 001 inkommit och medlemmar i Säkerhetskulturnätverket inbjuds härmed till att vara med och bidraga med sina synpunkter.

Genom att ge synpunkter på aktuell remiss bidrar ni till att göra den kommande standarden mer accepterad och därigenom mer användbar. Era synpunkter kommer att vägas samman med synpunkter från övriga remissbesvarare och tillsammans utgöra det svenska svaret till ISO.

Remissen omfattar följande standardförslag:

ISO/DIS 45001 - Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use Utarbetad av: ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems

Den föreslagna svenska titeln är:

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav med vägledning för användning

Länk till förslaget

Om ni vill påverka innehållet i den kommande standarden skickar ni in dessa till Anna-Karin Jansson på anna-karin.jansson@sis.se . SIS vill ha era förslag på förändringar senast 2017-06-02.

Ansvarig för denna remiss är den Tekniska kommittén Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell standard. Ni kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och standarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.

Stort tack för ert bidrag!