Material kopplat till föreningsstämma 2017

Uppdaterat: 3 juni 2021

Här delges diverse material kopplat till föreningsstämman 2017-04-24.

Förslag till beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelse

Signerad röstlängd

Signerat protokoll