Om Fortum Värmes säkerhetskulturarbete vid Högdalenverket, Stockholm, 24/4, 2017

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Säkerhetskulturnätverket bjöd in till ett seminarium kring Fortum Värmes satsning på beteendebaserad säkerhet vid anläggningen i Högdalen, Stockholm.

Fortum Värme bedriver verksamhet dygnet och året runt och har en omfattande projektverksamhet. Säkerhet är grundläggande för allt arbete som bolaget utför. Under senare delen av 2015 tog företaget beslut ta nästa steg i säkerhetsarbetet genom att arbeta dedikerat med beteendebaserad säkerhet på en av produktionsanläggningarna - Högdalen kraftvärmeverk. - Det handlar om att få in ett säkert beteende i ryggmärgen hos alla som jobbar att vi alla tar ett personligt ledarskap, säger Per Göthe, PMO-chef på Fortum Värme.

Deltagarna fick dels höra om själva projektet och dels få en liten djupdykning inom beteendebaserad säkerhet, bland annat genom att lära sig grunderna i en ABC(Antecedent-Behavior-Consequence)-analys.

Fortum Värmes Per Göthe inledde med att kort berätta om verksamheten i Högdalen och om bakgrunden till varför initiativet inom beteendebaserad säkerhet startade.

Som stöd i arbetet med satsningen tog Fortum Värme hjälp av organisationskonsulten Erik Matton. Erik gav en liten teoretisk/vetenskaplig bakgrund till Organizational Behaviour Management och beteendebaserad säkerhet (BBS) som använts som byggstenar i projektet vid Högdalenverket. Deltagarna fick också en liten utbildning i grunderna i en ABC-analys, som är ett verktyg inom BBS. I seminariet ingick även två gruppövningar, som med fördel även kan användas/ge inspiration till att användas i medlemmarnas organisationer.

Om Per Göthe:

Per började på Fortum Värme 2006 och har en bred bakgrund inom energibranschen. Inom Fortum Värme har Per arbetat både som anläggningschef och underhållschef inom Södra produktionsområdet och är numera PMO-chef Fortum Värme.

Om Erik Matton:

Erik är organisationskonsult och legitimerad psykolog, 2015 gav han ut boken ”Den skräckslagne psykologen” som handlar om hur han botade sin flygrädsla medelst KBT.

Erik har lång erfarenhet av arbete med ledarskapsträning och organisationsutveckling. Han är specialiserad på Organizational Behaviour Management (OBM) som är en vetenskapligt grundad metod för organisationsutveckling. BBS är en förgrening av denna metodik.

Om Fortum Värme:

Fortum Värme producerar resurseffektiv fjärrvärme och fjärrkyla till boende och verksamma i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder. Fortum tar nu nästa steg mot att all energi som bolaget producerar ska vara helt förnybar och återvunnen.

Material

En inspelning av webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Per Göthes presentation kan ses HÄR.

Erik Mattons presentation kan ses HÄR.

Övningsmaterialet kan ses HÄR.