OHSAS 18 001 blir ISO 45 001 – vilka är förändringarna och hur integrerar man arbetsmiljö i sitt led

Vad?

Den nu gällande OHSAS 18001 kommer under sista kvartalet 2017 (om tidsplanen håller) att ersättas av den nya ISO-standarden 45001 The International Standard For Health And Safety Management Systems, som i skrivande stund är under framtagande.

ISO 45001 är tänkt att kunna användas av alla organisationer, oavsett verksamhetsområde eller storlek, för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor (fysiska såväl som sociala och organisatoriska).

Med anledning av den nya standarden anordnade Säkerhetskulturnätverket ett seminarium indelat i två delar med Anna Gruffman från Bonava, ordförande i den svenska arbetsgruppen för ISO 45001 och teknisk expert , samt Carina Jönsson, Group Health & Safety från Paulig Group (med varumärkena Santa Maria, Risenta m.fl.).

Anna berättade i den första delen om arbetet med framtagandet av ISO 45001 och presenterade de förväntade förändringarna i den nya standarden jämfört med den nu gällande OHSAS 18001.

Carina gav i del två tips och inspiration till hur man kan omsätta detta i praktiken via sitt ledningssystem, genom att ge goda exempel på ledningssystemsintegration av standardkrav från exempelvis OHSAS 18001.

Material

Den inspelade webbsändningen kan via AdobeConnect ses HÄR.

Webbsändning kan via SÄKUPlay (Youtube) ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Annas presentation kan ses HÄR.

Carinas presentation kan ses HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle