E.ONs safetyresa, Malmö, 24/3, 2017

Vad?

Säkerhetskulturnätverket genomförde ett seminarium i E.ONs lokaler i Malmö där Anna Thuresson, personalchef vid E.ON, berättade om hur E.ON Värme arbetar med säkerhetskultur. Fokus var på den safetyresa som E.ON Värme har gjort.

Arbetsmiljö och säkerhetskultur var länge varit högt upp på agendan, men arbetet är nu mer strukturerat än någonsin. 2011 hade E.ON Värme en dödsolycka och i kölvattnet av denna lanserades Safety-resan.

Anna fokuserade på tiden från 2013 fram till 2016, inklusive de konkreta aktiviteter som E.ON genomfört som del i Safety-resan och vilken påverkan dessa haft på säkerhetskulturen. Även lärdomar och svårigheter under resans gång kommer delgavs deltagarna vid seminariet, tillsammans med några diskussionsfrågor.

Material

Den inspelade webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Annas presentation kan ses HÄR.

Foton på den "samtalskarta" kring säkerhetskultur som Anna visade, kan ses nedan.

Framsida

Baksida

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle