Kan "gamla" organisationer lära sig nytt om man är fast i gamla strukturer?

Uppdaterat: 3 juni 2021

Seminariet den 1/3 med Johan Berglund och Kerstin Dahlgren födde många spännande tankar. Christer Axelsson, analytiker vid Ringhals (Vattenfall), hörde av sig och gav denna intressanta reflexion:

"Klarar ”gamla” organisationer (eller strukturer/system) av att lära sig ”nytt” utav händelser/olyckor skapade i de samma ”gamla” strukturerna/systemen? Dvs. vi ser inte, och lär inte, ”rätt” lärdomar då vi är ”för lika” (och ibland något daterade) gällande grundläggande principer. Vi kan kalla det för ett ”standardlärande”. Kanske är det så, att detta standardlärande istället befäster befintliga strukturer och systemen blir autonomt självbekräftande - verkliga ”glitchar” och verkliga styrkor förblir osedda. Är det då ens möjligt eller önskvärt med ett paradigmskifte på kort- och medellång sikt? Uppstår det ett ”ordnat” kaos som skapar en instabilitet? Å andra sidan, instabilitet (ett uppfattat behov av att förändra läget - att ta sig till stabilitet) kan ju anses utgöra ett incitament för innovation. Jag tror att vi behöver förändra synen på säkerhetsarbetet först, innan vi lär oss effektivt av nutida händelser och olyckor. Något som i sin tur kan innebära ett mått av systemskifte."

2014 skrev Christer och Ann Britt Skjerve, Institute for Energy Technology, Norge, en artikel kring ovannämnda problematik till ett seminarium som hölls av IAEA i Wien. Rubriken på artikeln var "Is the Traditional Approach for Safety Management in the Nuclear Industry Enough? Retrospect and prospects".

Artikeln kan läsas HÄR.