MTO Säkerhet har genomfört två nya forskningsrapporter kring "Konsekvenser av instruktioners ut

I seminariet som nätverket höll den 1/3 med Johan Berglund och Kerstin Dahlgren, uppkom diskussioner kring de potentiella risker det kan innebära att reglera och standardisera alltför mycket.

MTO Säkerhet, medlem i nätverket, har nyligen varit delaktiga i två forskningsprojekt som undersöker dels stabilitet och flexibilitet i ledningssystem samt även konsekvenser av instruktioners utformning och användning. Båda forskningsrapporten har genomförts på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Båda rapporterna finns tillgängliga på SSMs webbsida, se nedanstående länkar.

Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem

Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

Kontaktuppgifter sekretariatet

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle