MTO Säkerhet har genomfört två nya forskningsrapporter kring "Konsekvenser av instruktioners ut

I seminariet som nätverket höll den 1/3 med Johan Berglund och Kerstin Dahlgren, uppkom diskussioner kring de potentiella risker det kan innebära att reglera och standardisera alltför mycket.

MTO Säkerhet, medlem i nätverket, har nyligen varit delaktiga i två forskningsprojekt som undersöker dels stabilitet och flexibilitet i ledningssystem samt även konsekvenser av instruktioners utformning och användning. Båda forskningsrapporten har genomförts på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Båda rapporterna finns tillgängliga på SSMs webbsida, se nedanstående länkar.

Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem

Konsekvenser av instruktioners utformning och användning