Boliden och BillerudKorsnäs om sina säkerhetskultursatsningar, 23/11, Stockholm, 2016

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Säkerhetskulturnätverket i samarbete med NMC Nätverket för hållbart näringsliv bjöd in till ett spännande halvdagsseminarium där Boliden och BillerudKorsnäs berättade om hur de jobbat med att införa säkerhetskultursatsningar i respektive bolag.

Per Renman, Group Safety Director på Boliden, gav oss hela resan från var Boliden började till var de befinner sig idag, inklusive konkreta tips och tricks på hur man kan skapa åtgärder i vardagen. Säkerhetskultursatsningen intensifierades år 2015 och omfattar Bolidens hela verksamhet globalt, vilket omfattar ca 6000 personer i 4 länder.

Magnus Kangas, fabriksdirektör för BillerudKorsnäs’ verksamhet i Gävle, berättade om koncernens satsning på säkerhetskultur. För verksamheten vid Gävle Bruk är satsningen ett pilotförsök i full skala som sedan kommer att genomgå utvärdering för att se om programmet även ska köras på koncernens andra verksamheter. Satsningen började år 2015 och pågår nu för fullt. Magnus gavoss konkreta exempel på vad BillerudKorsnäs gjort för att i rätt riktning påverka förändringar i säkerhetskulturen.

Per och Magnus delade med sig av reflektioner, lärdomar och om vad som varit utmaningen med satsningarna och hur de försökt lösa vissa vanliga problem.

Material

Den inspelade webbsändningen kan via AdobeConnect ses HÄR.

Webbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Material från Boliden

Presentationsmaterial från Per och Boliden kan ses HÄR.

De videor som Per visade kan ses separat genom att klicka på länkarna nedan:

Material från BillerudKorsnäs

Presentationsmaterial från Magnus och BillerudKorsnäs kan ses HÄR.

Den video som Magnus visade i sin presentation kan ses genom att klicka på länken nedan:

Den artikel ("TSF - En säkerhetskultur i industrins framkant") som Magnus pratar om kan ni läsa HÄR.