Workshop om ledarskap och säkerhetskultur, 2015-2016

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Säkerhetskultur uppfattas ofta som något mjukt och svårgreppbart, något som sitter i väggarna, och som man bygger upp genom att ifrågasätta sina personliga värderingar, skapa nya kommunikationsforum och utmana varandras beteenden.

Skanskas region Väg och Anläggning Syd har tillämpat ett annat angreppssätt, med fokus på ett systematiskt ledningsarbete för arbetsmiljö och en organisation för att driva grundläggande arbetssätt.

 • Kvartalsvis nyckeltalsuppföljning via personliga chefsmöten

 • Omedelbar kommunikation vid arbetsmiljöhändelser, inkl. återkoppling och spridning av lärande

 • En levande arbetsmiljöplan för hantering av risker och planering av arbetsmoment

Effekter som kunnat observeras är bl.a. att säkerhet är en naturlig del av den vardagliga kommunikationen, medarbetare beskriver sina arbetsmiljöprocesser med stolthet och ledningsgruppen tycker att arbetsmiljöavsnittet är roligt – med andra ord sådant vi normalt pratar om som säkerhetskultur!I workshopen ingår en genomgång av organisation och arbetssätt samt de nycklar som varit avgörande för att få dessa på plats, och dessutom kommer deltagarna involveras via ett flertal praktiska övningar.

Workshopen hölls av Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska och styrelseledamot i Säkerhetskulturnätverket

Innehållet i workshopen var:

 1. Säkerhetskultur – vad innebär detta?

 • Övning där deltagarna tillsammans etablerar en bild av vad vi menar med säkerhetskultur – vad som är nyckelkomponenter, grundläggande värderingar och hur effekten kan mätas.

 1. Säkerhetsorganisation

 • Beskrivning av Skanska Väg och Anläggning Syds säkerhetsorganisation – roller, grupper och arbetsuppgifter. Övning där deltagarna kartlägger hinder och svårigheter med att etablera motsvarande strukturer i sina egna organisationer.

 1. Fikapaus

 2. Grundläggande arbetssätt

 • Beskrivning av Skanska Väg och Anläggning Syds grundläggande arbetssätt samt resan där dessa etablerades ett efter ett. Övning där deltagarna planerar för skapandet av en säkerhetskultur, var börjar man och vad är påföljande steg?

 1. Implementering och uppföljning

 • Övning där deltagarna resonerar kring vad som krävs för att implementera ett arbetssätt, samt hur man kan mäta och följa upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Genomgång av Skanska Väg och Anläggning Syds modell för implementering och principer för utbildning.

Material

Axels presentationsmaterial till workshopen i Malmö kan ses HÄR, för Stockhholm HÄR och för Göteborg HÄR.