Förutsättningar och möjligheter för att prioritera hälsa och säkerhet, Stockholm, 29/9, 2016

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet.

Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle, besökte nätverket och berättade om sin avhandling "Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety", som tar upp ovanmända problematik.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka förutsättningar och möjligheter för tillverkande företag att prioritera och arbeta med säkerheten och arbetsmiljön; med särskilt fokus på yrkesroller, företagsstorlek, säkerhetskultur och finansiella nyckeltal. Liksom mycket forskning kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet kan insikter och lösningar även överföras, anpassas eller inspirera även andra branscher.

Förutom att presentera sin avhandling kopplade även Hasse denna till annan angränsande forskning och händelser under de senaste fem åren. Dagen avslutades med en gruppövning.

Material

Presentationsmaterial från Hasse an ses HÄR.

Den enkät som Hasse använde i sin forskning för att studera säkehetskulturen kan ses HÄR. Använd den gärna och bli inspirerad av frågorna inom din egen organisation!

Gruppövningen kan ses HÄR. Använd den gärna övningen och bli inspirerad av frågorna inom din egen organisation!

Den inspelade webbsändningen kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Hasses avhandling kan laddas hem i sin helhet HÄR.