Info om "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (AFS 2015:4)

Den psyko-sociala arbetsmiljön är en viktig, men ofta förbisedd, del av begreppet säkerhetskultur; det är svårt att få till något bestående eller säkerhetsbejakande i en organisation om människor har för hög arbetsbelastning, stressar för mycket, kränks eller av andra skäl mår psykiskt dåligt. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (AFS 2015:4), som börjar gälla från 31/3 2016, tar upp dessa typer av frågor och ersätter de 35-åriga allmänna råden. Föreskriften finns att läsa HÄR. Arbetsmiljöverket kommer att arrangera ett informationsseminarium v 15 i Stockholm utöver de som är planerade runt omkring i landet. AV informerar om alla tillfällena på www.av.se där man också kan anmäla sig. Det kommer även dyka upp en föreläsningsfilm vad det lider. Vi återkommer med länken när denna existerar.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle