Info om "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (AFS 2015:4)

Uppdaterat: 3 juni 2021

Den psyko-sociala arbetsmiljön är en viktig, men ofta förbisedd, del av begreppet säkerhetskultur; det är svårt att få till något bestående eller säkerhetsbejakande i en organisation om människor har för hög arbetsbelastning, stressar för mycket, kränks eller av andra skäl mår psykiskt dåligt. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (AFS 2015:4), som börjar gälla från 31/3 2016, tar upp dessa typer av frågor och ersätter de 35-åriga allmänna råden. Föreskriften finns att läsa HÄR. Arbetsmiljöverket kommer att arrangera ett informationsseminarium v 15 i Stockholm utöver de som är planerade runt omkring i landet. AV informerar om alla tillfällena på www.av.se där man också kan anmäla sig. Det kommer även dyka upp en föreläsningsfilm vad det lider. Vi återkommer med länken när denna existerar.