top of page

Färskt dokument från NEA (Nuclear Energy Agency) om principer för säkerhetskultur

NEA (Nuclear Energy Agency) har tagit fram ett alldeles färskt dokument med titeln "The Safety Culture of an Effective Nuclear Regulatory Body". Dokumentet riktar sig i första hand mot medlemländernas tillsynsmyndigheter för kärntekniska verksamheter (och kanske i första hand kärnkraftsverk). Men som vanligt finns det "food for thought" i dokumentet som även kan beröra andra myndigheter och verksamhetsägare oavsett bransch.

Dokumentet hittar ni HÄR.

bottom of page