Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Uppdaterat: 3 juni 2021

Kopplat till seminariet där Arbetsmiljöverkets generaldirektör besökte vårt nätverket finns nu även en vägledning på Arbetsmiljöverkets hemsida för stöd i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4. Ni hittar vägledningen HÄR,