Besök av Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Stockholm, 9/3, 2016

Vad?

Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö är oundvikliga delar att hantera för att skapa en bestående säkerhetskultur och en långsiktigt hållbar organisation.

Säkerhetskulturnätverket och NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv) bjöd därför in den person som ytterst är chef över den myndighet som i Sverige förvaltar arbetsmiljöfrågorna: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Erna kom och berättade om Arbetsmiljöverkets uppdrag och aktuella frågor inom arbetsmiljöns område under rubriken ”Ett hållbart arbetsliv förutsätter god arbetsmiljö”. Efter Ernas föredrag fick publiken möjlighet att ställa sina frågor.

Material

Webbinspelningen av föredraget ser ni via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Dagen till ära var Erna också aktuell med en debattartikel på DN Debatt som inledde verkets informationskampanj om att öka medvetenheten om de organisatoriska och sociala arbetsmiljöriskerna. Detta med hänsyn till de nya reglerna kring detta som börjar gälla 31/3 och där Sverige tillsammans med Belgien och Österrike är föregångare i att implementera dessa typer av arbetsmiljörisker i lag. Debattartikeln kan ni läsa HÄR.

En del i denna informationskampanj är förutom affischering filmen "Utmaningen" som delvis kommer att visas på TV. Hela filmen är 8 minuter lång är väl värd att se. Erna uppmanade att filmen kan vara en bra ingång/start för chefer att tillsammans med sina medarbetare börja prata och ta dessa frågor på allvar. Ni ser hela filmen nedan eller genom att klicka HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle