Att leda mot en säker organisation. Stockholm, 27:e januari, 2016,

Vad?

Ledarskap och ledning har sedan länge antagits spela en stor roll för säkerheten inom organisationer. Men vad är det egentligen som gör en ledare till en bra säkerhetsledare och finns det ledarskapsbeteenden som är mer betydelsefulla för säkerheten än andra? En annan viktig ledningsfråga är hur de styrmedel en organisation använder sig av är utformade för att ha bästa möjliga positiva inverkan på säkerheten.

Malin Mattson, forskare och konsult hos MTO Säkerhet med beteendemässiga och organisatoriska aspekter på säkerhet som specialområden, besökte Säkerhetskulturnätverket och berättade om slutsatserna från sin doktorsavhandling med den engelska titeln ”Promoting safety in organizations - the role of leadership and managerial practices”. Avhandlingen bygger på tre olika studier där Malin har undersökt vilken roll olika ledarskapsbeteenden och ledningsaktiviteter har för säkerheten i organisationer. Frågor som tas upp är vilken ledarskapsstil som är mest gynnsam för säkerheten, vilken roll chefens inställning har och hur en chef bör kommunicera med sina anställda för att uppnå så säkra beteenden som möjligt i arbetet, samt vilken effekt styrmedel såsom bonussystem kan ha på säkerheten i högriskorganisationer. Under seminariet gavs det möjlighet för deltagarna att diskutera kring olika frågeställningar relaterade till resultaten i studierna. I inspelningen är själva diskussionstiderna då deltagarna pratade med varandra bortklippta, men själva uppsamlingen av vad deltagarna sade under diskussionerna är med.

Material

Presentationsmaterial från föredraget kan ses HÄR.

Den inspelade webbsändningen av seminariet kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (YouTube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Malins avhandling kan laddas hem HÄR.