Säkra beteenden i praktiken (Skanska) och arbetsmiljö i upphandling samt inhyrd personal (IVL), Stoc

Säkerhetskulturnätverket och KFS Arbetsmiljönätverk för energibolag bjöd in till ett heldagsseminarium som rörde sig kring säkerhetskultur samt arbetsmiljö i upphandling/arbetsmiljö för inhyrd personal i tre olika delar.

Del 1: Säkra beteenden i praktiken (Skanska)

Dagen började med att Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting, berättade och delade med sig av erfarenheterna från ett pilotprojekt som körts på några av Skanskas byggprojekt. Pilotprojekten har gått ut på att testa hur man kan jobba med principerna i den beteendebaserade säkerheten i en miljö som är ständigt föränderlig. Tillsammans med de utvalda arbetsgrupperna har det handlat om att jobba aktivt med utvalda riskområden och identifiera de nyckelbeteenden som är av betydelse för att undvika riskerna. Christina och Lotta berättade om tillvägagångssättet, utmaningarna och de positiva lärdomarna.

Christina och Lottas presentationsmaterial kan ses HÄR.

En inspelning av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Del 2: Arbetsmiljö, upphandling och inhyrd personal (IVL)

Docent Johan M. Sanne från IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en kunskapsöversikt för Arbetsmiljöverket om upphandling och arbetsmiljö. Hur gör man för att få med arbetsmiljöfrågorna redan i upphandlingen? Johan berättade också om ett forskningsprojekt som handlar om fungerande arbetsmiljöarbete i samarbete mellan bemanningsföretag och inhyrande företag. Resultatet presenterades från projektet som undersökt hur olika aktörer kan bidra i samband med anlitande av ett bemanningsföretag och om en arbetsskada eller ett tillbud inträffar.

Johans kunskapsöversikt åt Arbetsmiljöverket om arbetsmiljö i upphandling kan laddas ned här.

Johans arbete om arbetsmiljö för bemanningsföretag kan laddas ned här.

Johans presentationsmaterial kan ses HÄR.

En inspelning av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Del 3: Workshop med erfarenhetsåterföring

Dagen avslutades med en efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna från de två nätverken. Olika teman med koppling till dagens föredrag berördes och diskuterades av deltagarna i form av ”världscafémetoden”. De fyra diskussionsfrågorna var följande:

  1. Hur får vi arbetsmiljö som starkt kriterium i upphandling?

  2. Vilket stöd/underlag/verktyg behöver den som upphandlar?

  3. Hur följa upp arbetsmiljökraven /efter upphandling/och vad göra med de som inte sköter sig?

  4. Hur inkludera inhyrda och entreprenörer i arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt (men utan att ”ta över” arbetsgivaransvaret)?

En sammanfattning av resultatet av diskussionerna kan ses HÄR.