Transportstyrelsen om säkerhetskultur. 23:e september. Stockholm. 2015

Vad?

Transportstyrelsen är Sveriges första myndighet som fört in säkerhetskultur som en del i tillsynen. Även om ens egen organisation inte har Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet finns mycket att lära av myndighetens tankesätt kring säkerhetskultur.

Transportstyrelsen bildades 2009 och påbörjade samma år ett arbete med att införa begreppet säkerhetskultur i olika delar av sitt uppdrag, bl.a. i tillsynen av olika tillståndshavare. Först ut var trafikslaget luftfart. Att bedöma tillståndshavarnas säkerhetskultur vid tillsyn ger kompletterande information och ett bättre underlag för Transportstyrelsen att förstå om tillståndshavarnas säkerhetsarbete fungerar eller inte. Det ger även indikationer på var man kan ”gräva mer” i tillsynen för att blottlägga formella avvikelser som äventyrar säkerheten. En bedömning av tillståndshavares säkerhetskultur gör således tillsynen mer förebyggande (proaktiv) genom att det ökar möjligheterna till att kunna upptäcka säkerhetsbrister utan att det först behöver inträffa någon incident eller olycka. En viktig del i säkerhetsarbetet är rapportering av olika typer av händelser. En rättvis kultur är i sammanhanget viktig och tar en mer framträdande roll i både tillsyn och regelgivning på nationell som internationell nivå.

Föredrag hölls av Nicklas Svensson, pilot och sakkunnig i HF/MTO på Transportstyrelsen, där Nicklas delade med sig av myndighetens erfarenheter och syn på säkerhetskultur i säkerhetsarbetet. Nicklas berättade om hur arbetet startade, hur utvecklingen ser ut, utmaningarna och om Transportstyrelsens framtida arbete med säkerhetskultur.

Material

Presentationsmaterial från föredraget kan ses HÄR.

Den inspelade webbsändningen av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Det dokument som beskriver Transportstyrelsen egen definition på säkerhetskultur kan ses HÄR.

Under föredraget nämnde Nicklas en forskningsrapport som myndigheten beställde av norska TOI med titeln "Safety Culture and Safety Performance in Transport - A Literature Review".

Rapporten handlade om säkerhetskulturåtgärder verkligen har påverkan på säkerheten. Transportstyrelsen har varit givmilda och delger rapporten till nätverkets medlemmar. Ni kan läsa rapporten i sin helhet HÄR.