Riskperception och interventionsmetoder: en kunskapsöversikt. Göteborg. 18:e september. 2015

Vad?

Riskperception handlar om hur individer uppfattar och varseblir risker. I många situationer i både vardags- och arbetsliv beror möjligheterna för en individ att agera i en riskfylld situation/händelse på hur risken först uppfattats och sedan vilket beteende som valts att tackla situationen (om detta kan påverka utgången). För de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt kan ett riskfyllt beteende ändras genom så kallade interventionsmetoder, såsom beteende-baserad säkerhet (BBS).

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har fil. dr. Ilkka Salo och fil. dr. Magnus Lindén vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, genomfört en kunskapssammanställning kring både riskperception och interventionsmetoder. Kunskapssammanställningen lades fram under våren 2015.

Säkerhetskulturnätverket bjöd med anledningen av detta in till ett seminarium där Illka och Magnus presenterade rapporten avseende både riskperception och interventionsmetoder. Detta genom att ge exempel från arbetslivet och slutsatser från den forskning som bedrivits. Deltagarna fick också genomföra en case-baserad gruppövning inom ämnesfälten.

Material

Rapporten för kunskapssammanställningen kan hämtas hem HÄR.

Presentationsmaterial från föredraget kan ses HÄR.

Den inspelade webbsändningen av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle