Workshop med tema psykosocial arbetsmiljö, 2014-2015

Vad?

Den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas idag som ett område med stark påverkan inte bara på de anställdas hälsa och wellbeing utan även på företagets konkurrenskraft och utvecklingspotential. Steget därifrån till att fortlöpande leda och styra verksamheten med hänsyn till de psykosociala förutsättningarna är inte fullt ut lika etablerat. Ofta saknas metoder och verktyg för att på ett konkret sätt kunna beakta den psykosociala arbetsmiljön i ledningsstrukturer och beslutsunderlag.

Denna workshop om psykosocial arbetsmiljö hölls vid tre olika tillfällen i Göteborg, Malmö och Stockholm, där deltagarna på ett interaktivt sätt fick testa ett par metoder och diskutera erfarenheter med stöd av dessa.

Psykosociala aspekter togs upp både ur ett förändringsperspektiv och för vardaglig verksamhetsledning.

Workshopen leddes av Axel Wallin, arbetsmiljöutvecklare på Skanska och tränare för IK Eos i Basketettan. Axel är även styrelseledamot i Säkerhetskulturnätverket. Materialet är huvudsakligen baserat på Axels erfarenheter från sin tidigare roll som specialist inom krisberedskap och psykosocial arbetsmiljö på AstraZeneca.

Material

Axels presentationsmaterial finner ni HÄR.

De två övningarna från workshopen finner ni HÄR och HÄR.

Kontaktuppgifter sekretariatet

Epostniclas.grahn@afry.com

Tel: 010-505 04 23 


Postadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Box 47002
100 74 Stockholm

Sveriges ledande nätverk för säkerhetskultur

Organisationsnummer:

802475-9683 Momsregistreringsnummer: SE802475968301

Bankgiro: 529-1521

© 2020 by Qianqian Xing

Besöksadress:

Säkerhetskulturnätverket

c/o AFRY (ÅF)

Årstaängsvägen 17

117 43 Stockholm

Sociala medier:

Vi finns även på LinkedIn. Klicka HÄR för att komma till vår sida.

  • Linkedin - Vit Circle