Arbetsmiljöverkets temasida för säkerhetskultur

Arbetsmiiljöverket har reviderat sin temasida för säkerhetskultur. Bland annat finns där ett enkätverktyg som man kan använda i sin egen verksamhet för att få en överblick av sin säkerhetskultur.