Skanska om "Säkra beteenden i praktiken - ett pilotprojekt", Stockholm, 3:e december, 2014

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Christina Bylund, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, och Lotta Peacock, konsult på Tolemac Consulting, delade med sig av erfarenheterna från ett pilotprojekt som körts på några av Skanskas byggprojekt. Pilotprojekten har gått ut på att testa hur man kan jobba med principerna i den beteendebaserade säkerheten i en miljö som är ständigt föränderlig. Tillsammans med de utvalda arbetsgrupperna har det handlat om att jobba aktivt med utvalda riskområden och identifiera de nyckelbeteenden som är av betydelse för att undvika riskerna.

Med hjälp av observationer, feedback, positiv uppmuntran, delaktighet och mätningar har grupperna sedan jobbat för att få mer av de säkra beteenden man identifierat som kritiska. Det har varit fokus på att leta rätt, inte fel! Därigenom har andelen säkra beteenden ökat och nya, säkrare vanor skapats. Christian och Lotta berättade i föredraget om tillvägagångssättet, utmaningarna och de positiva lärdomarna.

Material

Presentationsmaterialet kan ses HÄR.

Webbsändningen av föredraget kan tyvärr inte visas eftersom leverantörern av denna webbtjänst hade en bugg i systemet vid inspelningstillfället vilket skadat inspelningsfilen. De har inte kunnat att manuellt laga filen. Vi beklagar detta.