Besök hos Fortum Värme och bygget av KVV8, Stockholm, 14:e oktober, 2014

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

I Värtan i nordöstra Stockholm pågår sedan januari 2013 byggandet av kanske Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Verket beräknas stå klart och driftsättas 2016. I ett så här stort projekt med olika risker och många entreprenörer finns det stora utmaningar kring hanteringen av risk- och arbetsmiljöarbetet och att skapa en välfungerande HSE-organisation.

Fredrik Rosengren, Safety Manager, och Daniel Olsson, BAS-U, från Fortum Värme informerade tillsammans med Anders Egelrud, VD Fortum Värme, Ari Palmroos, Group HSE Manager på hela Fortum-koncernen, om hur man jobbar med risk- och arbetsmiljöfrågor inom ramarna för byggandet av KVV8. Därefter gavs en guidad visning av det nya biokraftvärmeverket.

Material

Ett referat av föredraget kan läsas HÄR.

Presentationsmaterialet kan ses HÄR.