Olycksutredning och Safety-II, Malmö, 11:e september, 2014.

Vad?

Christian Bjursten Carlsson, konsult från Tapora System Safety, höll ett föredrag kring olycksutredningar utifrån ett systemperspektiv (Safety-II).

Christian började med att presentera ett antal verkliga olyckor för att belysa ett antal generella svårigheter som olycksutredningar är behäftade med. Vidare förde han ett resonemang om att olycksutredningarnas klassiska perspektiv har varit att ofta se individerna närmast riskerna som frånkopplade påverkande faktorer längre bakåt i det socio-tekniska systemet och i tid och rum. Detta kan ha att göra med kunskap, utbildning, målkonfilkter och förutsättningar för att kunna jobba säkert. Ofta blir då slutsatser (och rekommenderade åtgärder) från olycksutredningar helt inriktade på individen snarare än på mer djupa systemiska fel och det finns därför en risk att felet kvarstår. Christian menade att vilken typ av olycksmodell som tillämpas i olycksutredningar styr i stor utsträckning vad vi finner i samband med en olycksutredning. När vi genomför utredningar är det viktigt att försöka utreda komplexiteten av händelsen, tillämpa systemtänkande, förstå varför beslut och åtgärder verkade vara korrekta när de fattades istället för att enbart fokusera på händelserna i den spetsiga änden av systemet. Enbart då kan vi på riktigt åtgärda det systematiska felet inom en organisation eller ett system.

Material

Webbsändningen av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Webbsändningen kan ses via SÄKUPlay (Youtube) nedan eller genom att klicka HÄR.

Christians presentation finns HÄR.