Säkerhetskultur som lärande organisation. Stockholm, 5:e mars, 2014.

Vad?

Johan Berglund, forskare inom yrkeskunnande och teknologi vid Linnéuniversitetet, var inbjuden att tala under rubriken "Säkerhetskultur som lärande organisation".

Utgångspunkten i Johans föredrag var hans tidigare genomförda forskning samt delvis hans nuvarande forskningsprojekt ”Safety Culture Across Organisational Borders”, en post-doc finansierad av MSB. Ett centralt tema i föredraget var lärande, yrkeskunnande och formalisering och hur detta kan påverka säkerheten i organisatinoer. Bland annat berättade Johan om hur man genom en metodik med dialogseminarier kan skapa förutsättningar för och öppna upp för reflektioner kring både individuell och kollektiv praktisk kunskap inom organisationen. På så sätt ges den erfarenhetsbaserade kunskapen en särskild plats och vikt, vilket i sin tur kan påverka säkerhetskulturen och därigenom höja en organisations förmåga att bli mer resilient, det vill säga kunna hantera det oväntade.

Material

Johans bok "Den nya taylorismen" och bidrag i forskningsserien Spelplats finns att beställa HÄR där även metodiken bakom seminarieformen presenteras.

Webbsändningen av föredraget kan ses via AdobeConnect HÄR.

Wbbsändningen via SÄKUPlay (Youtube) kan ses nedan eller genom att klicka HÄR.

Johans presentation finns HÄR.

Ett referat finns HÄR.