Att mäta säkerhetskultur, eller inte? Malmö, 12:e september, 2013

Uppdaterat: 3 juni 2021

Vad?

Föredragshållare var Matilda Runefelt, arbetsmiljösamordnare från E-ON Värme Sverige AB.

Matilda berättade om E-ONs resa för att etablera en säkerhetskultur och delade med sig av sina erfarenheter genom konkreta exempel på utmaningar och fallgropar. E-ON har velat mäta sin säkerhetskultur, och frågor uppstod om detta var möjligt och vad kan det ge? Matilda presenterade E-ONs valda arbetssätt, metodik och resultat.

Material

Läs referatet från seminariet HÄR. Matildas presentation finns HÄR.