Säkerhetskultur och inhyrd personal. Stockholm, 16:e april, 2013

Vad?

Kristina Nilsson och Lena Wiig från SSG (Standard Solutions Group AB) kom och berättade om SSG:s verktyg för säkerhetskulturarbete samt utbildningssystemet SSG Entre som är särskilt inriktat mot inhyrd personal/entreprenörer. Medverkade gjorde också Mats Wessman från BillerudKorsnäs Skärblacka, som delade med sig av positiva erfarenheter kring hur han i egenskap av samordnande huvudskyddsman arbetat med arbetsmiljö och säkerhet inom det stora projektet Recovery. En stor utmaning i detta projekt var att hantera de stora antalet entreprenörer som medverkade i projektet.

Material

Läs referatet från seminariet HÄR. Länk till SSGs presentation återfinns HÄR. Presentationen från BillerudKorsnäs hittar HÄR.