Varför tar vi risker? Stockholm, 18:e oktober, 2012

Vad?

Monica Haage och Marcus Arvidsson var talare under Säkerhetskulturnätverkets mest publiktäta evenemang hittills. Monica presenterade hur IAEA grundade säkerhetskulturbegreppet och hur detta sedan dess har utvecklats. Marcus behandlade frågan om förutsättningar och faktorer som förklarar varför individer och organisationer tar risker.

Material

Läs hela referatet HÄR. Monicas presentation kan ses HÄR.

Marcus presentation kan ses HÄR.