Säkerhet i arbetet även det en klimatfråga. Göteborg, 19:e oktober, 2010

Vad?

Dagens talare Marianne Törner är Forskningsledare, gruppen Risk och säkerhet, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt docent vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers. Marianne har en lång erfarenhet av arbete och forskning inom området Risk och Säkerhet.

Hon har författat en rad publikationer och är aktuell med att, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, ha tagit fram en kunskapsöversikt avseende forskning om säkerhetskultur och säkerhetsklimat, "Bra samspel och samverkan skapar säkerhet – om klimat och kultur på arbetsplatsen".

Material

Ett referat till föredraget hittar ni HÄR.

Mariannes presentationsmaterial hittar ni HÄR.