Olyckor – vad är det och hur undviker man dem? Stockholm, 19:e oktober, 2009

Vad?

Första seminariet för Säkerhetskulturnätverket som egentligen bara var en tanke vid det laget. Man kan kalla det födelsedagen. Inbjuden föreläsare var Göran Roswall, Haverikommissionen.

Material

Göran Roswalls presentation kan ses HÄR.